Pranešimas apie 2018 m. Pakuotės atliekų tvarkymo įkainių pasikeitimus

26 Sep Pranešimas apie 2018 m. Pakuotės atliekų tvarkymo įkainių pasikeitimus

8,6 MILIJONŲ EURŲ – TIEK GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI SUTAUPO BŪDAMI

VŠĮ „PAKUOČIŲ TVARKYMO ORGANIZACIJA“ NARIAIS

Organizacijos veiklos rezultatai tiesiogiai priklauso nuo teisės aktų, gamintojų ir importuotojų išleidžiamų pakuočių rūšių perdirbimo galimybių, gyventojų sąmoningumo, tačiau didžiausią įtaką gamintojų ir importuotojų įkainiams turi atliekų tvarkytojų veiklos kaštai ir antrinių žaliavų (pakuočių atliekų) kainų pokyčiai pasaulio rinkoje. Pernai metais prasidėjusi ir šiais metais gilėjanti krizė antrinių žaliavų rinkoje tiek Europos Sąjungos šalyse, tiek Kinijoje, ribotos perdirbimo galimybės Lietuvoje, augantys pakuočių atliekų tvarkymo kaštai  (nuo 20% iki 600% padidėjusios atliekų tvarkytojų teikiamų paslaugų kainos), didėjantys neperdirbamos pakuotės kiekiai ir kiti išoriniai veiksniai, kurie tiesiogiai daro įtaką organizacijos pareigų įgyvendinimui, o taip pat prisiimtų įsipareigojimų vykdymui prieš gamintojus ir importuotojus, esamais pakuočių atliekų tvarkymo įkainiais daro neįmanomu.

Apie pasikeitusią rinką kalba ir atliekų tvarkytojai:

 

Lyginant laikotarpį nuo 2013 m. iki 2018 m. ženkliai išaugo komunalinių atliekų sraute sutvarkomų atliekų kaštai. Šie kaštai padidėjo net 5 kartus, kai tuo tarpu sutvarkomas kiekis išaugo tik 2 kartus.

Pasikeitusi situacija pasaulinėje atliekų rinkoje jau 2017 m. lėmė, kad tam tikrų pakuočių atliekų rūšių tvarkymo kaštai ženkliai padidėjo (kai kurių pakuočių rūšių tvarkymo kaštai padidėjo nuo 2 iki 6 kartų). Visi šie veiksniai sąlygojo jau 2017 m. organizacijos rezultatų minusinį balansą.

Rugpjūčio pabaigoje buvo sušauktas visuotinis organizacijos dalininkų neeilinis susirinkimas, kurio metu, išsamiai išanalizavus susiklosčiusią situaciją, buvo priimtas sprendimas padidinti 2018 metų įkainius. Gamintojai ir importuotojai, pavedę savo pareigų įgyvendinimą organizacijai, net ir padidėjus 2018 m. įkainiams, sutaupys 8,6 mln. eurų taršos mokesčio dydžio. Nesinaudojant Organizacijos paslaugomis (tvarkantis individualiai) gamintojams ir importuotojams valstybei tektų sumokėti ~17 mln. eurų mokesčio už aplinkos teršimą.

Taršos mokesčio už aplinkos teršimą į vidaus rinką išleistomis pakuočių atliekomis dydžio ir  įkainių, kolektyviai tvarkant į vidaus rinką išleistas pakuočių atliekas, palyginimas:

 Nauji įkainiai užtikrins:

  1. Gamintojų ir importuotojų pareigų įgyvendinimą: pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą ir finansavimą savivaldybėse, infrastruktūros plėtrą bei jos finansavimą, visuomenės švietimą ir informavimą.
  2. Sklandų bendradarbiavimą su savivaldybėmis ir regioniniais atliekų tvarkymo centrais.
  3. Tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą su atliekų tvarkytojais.
  4. Vyriausybės nustatytų užduočių įgyvendinimo galimybes.

Organizacija yra ne pelno siekiantis juridinis vienetas, todėl gauti Organizacijos pavedimo davėjų įnašai bus paskirstyti pagal žemiau pavaizduotą kaštų struktūrą:

Pastaba: įkainiai neapima taršos mokesčių, atsiradusių  2017 m. dėl nepilno užduočių įgyvendinimo ir 2013-2015 m. situacijos dėl BUAB „Metrail“ įrodančių dokumentų panaikinimo.

 VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“

Direktorius Nerijus Juškaitis

Pridedame raštą: Nr. S-18-940, 2018-09-26

 PTO