Planiniai patikrinimai

Regionų aplinkos apsaugos departamentų 2017 metų ūkio subjektų patikrinimų planas 

PTO