Informacija dėl panaikintų UAB “Metrail” įrodančių dokumentų

11 Jan Informacija dėl panaikintų UAB “Metrail” įrodančių dokumentų

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Vilniaus RAAD) 2017 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 “Dėl VšĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” išrašytų patvirtinimų apie pakuočių atliekų sutvarkymą” infomavo Jus apie tai, kad Vilniaus RAAD priėmė 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. VR-17.5-82, kuriuo panaikino VšĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” (toliau – Organizacija) Jūsų įmonėms išrašytus patvirtinimus apie pakuočių atliekų sutvarkymą. Atitinkamai Vilniaus RAAD, vadovaudamasis Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-213, 17.2 punktu, nurodė iki 2018 m. vasario 15 d. apsiskaičiuoti ir susimokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis, kadangi Organizacijos išrašyti patvirtinimai yra netekę galios.

Atsižvelgdami į (i) Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 19 d. rašte Nr. (38-19)-VR-1.7-9547 nurodytą informaciją; (ii) Jūsų paklausimus, pretenzijas ir raštus bei į tai, kad (iii) Organizacija su Jumis, kaip pavedimų davėjais, yra sudariusi Sutartis dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo, pagal kurią Organizacija be kita ko įsipareigojo atstovauti pavedimo davėjus valstybės ir savivaldos institucijose, teismuose, dėl pavedimo davėjų pareigų vykdymo, nevykdymo, netinkamo vykdymo (8 straipsnio 5 punktas), informuojame, kad Organizacija šiuo metu ruošia procesinius dokumentus, kuriais kreipsis į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. VR-17.5-82 panaikinimo, tuo pačiu prašydama teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir laikinai sustabdyti Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. VR-17.5-82 galiojimą.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartį dėl Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. VR-17.5-82 laikino sustabdymo turėtų priimti iki 2018 m. sausio mėnesio pabaigos, todėl apie teismo nutartį, tolesnius Organizacijos veiksmus ir rekomendacijas pavedimų davėjams dėl mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis mokėjimo į valstybės biudžetą informuosime Jus atskiru pranešimu iki 2018 m. vasario 3 d.

Papildomai paaiškiname, kad Vilniaus RAAD 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. VR-17.5-82, kuriuo buvo panaikinti Organizacijos išrašyti patvirtinimai, buvo priimtas ne dėl Organizacijos neteisėtų veiksmų / neveikimo, o atsižvelgiant į tai, kad atliekų tvarkytojas UAB “Metrail” galimai nusikalstamu būdu neteisėtai išrašė Organizacijai pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus už 2013 m., 2014 m. ir 2015 m.

Atliekų tvarkytojo UAB “Metrail” atžvilgiu šiuo metu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas.

Papildomai informuojame, kad 2018 m. sausio 9 d. Aplinkos ministerijoje vyko Aplinkos ministerijos, Vilniaus regioninio  aplinkos apsaugos departamento vadovų ir Organizacijos atstovų susitikimas, kuriame šalys sutarė ieškoti sprendimų susidariusiai situacijai spręsti kompleksiškai. Sekantis susitikimas numatytas 2018 m. sausio 12 d.PTO